Vgradilne garniture

  • Vgradilna garnitura
    Vgradilne garniture služijo odpiranju oz. zapiranju zasunov. Konstrukcija izvedbe teleskopske vgradilne garniture omogoča hitro in enostavno prilagoditev vgradne globine na vseh terenih. Pri morebitnih posedanjih ali pritiskih je s to izvedbo varovan cevovod in armatura pred oškodbami. Vsi jekleni deli kakor tudi ključ in vezni člen so protikorozijsko zaščiteni.