Točna in zanesljiva identifikacija in telematika podjetja EKO LUX

Podjetja in mesta se vedno bolj srečujejo z naraščanjem stroškov v celotnem sistemu ravnanja z odpadki, zmanjševanjem odlagališč in povečanim zanimanjem po ločevanju odpadkov.

RFID tehnologija omogoča podjetjem izboljšanje učinkovitosti in spremljanje ter upravljanje tokov odpadkov skozi celoten proces.

 • konkurenčna prednost, zaradi moderne logistike,
 • izboljšana učinkovitost praznjenja zabojnikov,
 • izogibanje neupravičenim pritožbam,
 • zmanjšanje količine ostanka odpadkov,
 • možnosti zmanjšanja stroškov zaradi “črnih” zabojnikov,
 • možnosti zmanjšanja stroškov z optimizacijo logistike,
 • možnosti zaračunavanja glede na dejanske količine odvrženih odpadkov.
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV: MAWIS - ZNIŽANJE STROŠKOV Z IZBOLJŠANO UČINKOVITOSTJO

Z MAWIS-om (»Management Waste Identification System«) je zabojnik posamično označen z edinstveno referenčno številko prek transponderja (čipa). To lokalnim oblastem in komunalnim podjetjem preko natančnega izračuna dejavnosti zbiranja omogoča dodatno generiranje prihodkov. Posebne ugodnosti za komunalna podjetja so jasna transparentnost vseh procesov zbiranja odpadkov, ki se izvajajo na posamezni ruti zbiranja. Ti točni podatki omogočajo optimizacijo rut in so tudi učinkovito orodje pri upravljanju informacij za morebitno podporo končnim uporabnikom. V več kot 20-ih letih se je po celotni Evropi MAWIS izkazal kot zanesljiv in popolnoma varen sistem identifikacije zabojnikov v številnih občinah in komunalnih podjetjih.

 • Funkcionalnost sistema MAWIS:
  • vgradnja transponderjev (čipov) v zabojnike,
  • vgradnja opreme na smetarska vozila za identifikacijo čipa v zabojniku,
  • prenos podatkov v pisarno,
  • ovrednotenje podatkov s pomočjo programske opreme za upravljanje MAWIS EM.

UPRAVLJANJE & PROGRAM: RAVNANJE Z ODPADKI S PROGRAMOM MAWIS EM

Dokazano ‘’MAWIS EM” program učinkovito upravlja informacije o zabojnikih in odjemnih mestih. Uporaba sistema identifikacije in tehtanja zabojnikov omogoča povezavo med čipom in podatki o praznjenju s končnim uporabnikom. Uporabniku prijazen sistem omogoča dostop do upravljanja informacij. Na osnovi celotne statistične analize se lahko vsi problemi in vprašanja uporabnikov nemudoma rešijo.

Stranka ima možnost izbire med namizno aplikacijo in spletno aplikacijo. Pri namizni aplikaciji se vsi podatki hranijo pri sami stranki in je dostop mogoč le preko računalnika, kjer je nameščena aplikacija. Spletna aplikacija pa omogoča dostop preko naprav, katere omogočajo dostop do spleta. Sama varnost podatkov se zagotovi preko porabniškega imena in gesla in dodelitev naprav, ki imajo pravico dostopa.MAWIS EM moduli:
 • upravljanje z zabojniki za odpadke,
 • tabelarično in grafično načrtovanje rut,
 • izračun,
 • GIS funkcije in analize,
 • statistični podatki,
 • integracija z MS Office aplikacijami,
 • kosovni odpadki,
 • veliki stanovanjski kompleksi,
 • koledar z odpadki,
 • oddaljen dostop.
MOŽNOST MAWIS-ONLINE –DOSTOP kadarkoli in kjerkoli

MAWIS-online je preprosta spletna aplikacija za upravljanje z zabojniki in sledenje vozil preko katerega koli računalnika z brskalnikom in internetno povezavo. Za koriščenje spletne aplikacije MAWIS ni potrebe po instalaciji, vse, kar je potrebno, je internetni brskalnik. Vsi podatki so vedno dostopni in na razpolago. Poleg tega sta položaj vozila in trenutna ruta prikazana na digitalnem zemljevidu.