Podzemni sistemi za zbiranje odpadkov - tip SCV  • 5m3 maximalna prostornina
  • Možnosti prilagoditve naklonu terena
  • Zbiralnike prilagodimo zahtevam kupca


Za SCV podzemni sistem so na voljo prostornine zbiralnikov 3m3, 4m3 in 5m3.
Podzemni zbiralniki so izdelani iz jekla z ustrezno zaščito proti rjavenju ali iz plastičnih materialov.

Vsa oprema SCV podzemnih zbiralnikov je v skladu z EN 13071-1:2008 in EN 13071-1:2008. Betonski montažni elementi so izdelani v skladu s standardom EN-206.

SCV podzemni zbiralniki se praznijo s pomočjo vozila, ki ima nameščeno dvižno napravo. Možna so različna dvižna prijemala: enojno, dvojno, trojno, Kinshofer ali Kinshofer Flex.

Pohodna površina je izdelana iz protizdrsne rebraste pločevine ali na način, ki omogoča naknadno polaganje finalnega tlaka po želji naročnika. Pohodno površino je možno prilagoditi različnim naklonom terena.